Doradca kredytowy odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o pożyczki bądź kredyty. Jego głównym…